BEHANDLING AF MELDUG

INDLEDNING
Meldug er en svampesygdom, der giver hvidpudrede belægninger. Planter med saftige blade og stængler, for eksempel Paletblad, angribes lettere. Det er som regel overvanding og dårlig ventilation, der skyldes et angreb.

FOREBYGGELSE
Sørg for din planter har det godt med korrekt vanding, veldrænet jord, rigtig temperatur og rette mængde lys. Hvis du gøder i vækstsæsonen, og gødningen indeholder kvælstof, så tilfør kun anbefalet dosering. For meget kvælstof kan nemlig også bidrage til meldug.
Husk generelt at lufte ud.

BEHANDLING
Klip den angrebne plante godt tilbage. Dernæst behandler du resten af planten med et bekæmpelsesmiddel for at være ekstra grundig. I øjeblikket er der et enkelt godkendt middel på markedet der hedder “SvampeFri fra ECCOstyle”.
Vi har ingen erfaring med produktet.

Meldug-på-blade

Meldug-på-stilk

Tekst og foto: Henny Kirstine Broberg