BEHANDLING AF SPINDEMIDER

26. februar 2018

Spindemider er svære at få øje på og kræver en lup. De sidder på underbladene, hvor de lever af plantesaft.
De trives i varm og tør luft. Somme tider dannes der et fint spind, som de bevæger sig på.

TEGN PÅ SPINDEMIDER
Er de på spil, så begynder bladene at se farveløse ud med smudsige plamager. Der kan være et synligt spind ved planten.

RENGØRING I OMRÅDET
Det er vigtigt med god rengøring i vindueskarmen og sprosser for at komme overvintrende spindemider til livs. Tjek naboplanterne i samme ombæring.

BEHANDLING
Klip evt. planten lidt ned så fjerner du samtidig angrebne steder. Du kommer langt med at skylle planten godt uden at gøre den dyngvåd. Om sommeren kan du stille planten uden for, så tager andre insekter over.

FOREBYGGELSE
Varm og tør luft modvirkes ved at spraye planten regelmæssigt med en god vandforstøver.

Tekst og foto: Tekst og foto: Henny, Anna, Michael, Mariam og Signe